Articulaţiile reprezintã elementul-cheie în funcţionarea aparatului locomotor. Exista articulaţii cu mai multe grade de miscare,