Orice cetatean roman cu domiciliul în România si orice cetatean al Uniunii Europene care are